Varvet

Sommarsäsong
Varvet på båtklubben är under sommarsäsongen tänkt som parkering för våra bilar när vi är ute till sjöss. Mot avgift på 500:- upplåter vi även ett begränsat antal platser för medlemmars båtvagnar, se nedan översiktskarta.

Tillåten parkering
Följande regler gäller:

  • Inom grön markering får båtvagnar parkeras.
  • Inom rött område får endast bilar parkeras.
  • Alla båtvagnar ska märkas väderbeständigt med namn, telefonnummer och bryggplats.
  • Det är inte tillåtet att förvara båtar på vagnarna.
  • Det är inte tillåtet att låsa vagnens hjul, lås på koppling för dragkrok är ok.
  • Båtvagnarna ska tas bort senast 1 vecka innan båtupptagning.
  • Det är tillåtet att under en kort period ta upp sin båt för t.ex. kontroll eller reparation, varvsansvarige måste då meddelas så att en plats kan anvisas.
  • Om vagn parkeras utan tillstånd eller inte tas bort innan båtupptagning debiteras medlemmen en avgift på 3000:- och hamnplats kan komma att förverkas.

Om du önskar parkera din båtvagn på varvet behöver du först kontakta varvsansvarig via kontaktformuläret genom att klicka på menyvalet Kontakt ovan. Vid godkännande kommer du få ett bevis om tillstånd som du placerar på din vagn.

Vintersäsong
Max vikt för båtar på varvet är 5 ton. Vi har försökt att få kommunen att tillåta större båtar men fått avslag på grund av markens beskaffenhet. Varje båtägare ansvarar själv för att viktgränsen inte överstigs.