Regler

Kö till medlemskap

För att bli medlem i Danderyds båtklubb skickar du en ansökan via Ansök om hamnplats här på hemsidan. När det blir din tur i kön kan du inte tacka nej till hamnplats utan att ställa sig längs bak i kön igen. Om du däremot är i process att köpa båt får du stå kvar längst fram i kön under en begränsad tid som meddelas vid tillfället.

Köande ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade via formulär på hemsidan, om vi inte får tag på den köande så tappar denne sin köplats.
Det är tyvärr omöjligt att ange exakt datum för tillträde av hamnplats, ett system för “kontroll av köplats” finns därför tillgänglig via hemsidan i syfte att hjälpa planera ev. inköp av båt.


För medlemmar

  1. Vid byte av båt måste medlemmen kontakta hamnkapten. Om ny hamnplats behöver tilldelas går medlemmar före ordinarie kö.
  2. Om en medlem tillfälligt inte nyttjar sin hamnplats vid t.ex. båtbyte, får platsen stå tom i upp till 3 säsonger, därefter måste medlemmen lämna tillbaka platsen till klubben. En medlem utan hamnplats måste kontakta hamnkapten vid ny tilldelning, medlemmar går före ordinarie kö.
  3. Andrahandsuthyrning eller utlåning är inte tillåtet och medlemmen mister sin hamnplats om detta sker.
  4. Om medlemmen inte kan uppvisa försäkring för sin båt mister denne sin hamn- och varvsplats.
  5. Hamnplatsen är inte personlig och kan komma att bytas mot en annan under medlemskapet för att justera bredd på båtar.
  6. Vid uppsägning av plats måste medlemmen skriftligt kontakta klubben innan 1:a januari för hamnplats och 30:e juli för varvplats på sätt att undvika avgift för säsongen.
  7. Båtar får ej ligga i hamnen mellan sista december och första april.